Aktuality
Propozice
Časový rozvrh
Přihlášky
Ubytování
Stravování
Sponzoři
Fotogalerie
Aktuality
Propozice
Časový rozvrh
Přihlášky
Ubytování
Stravování
Sponzoři
Fotogalerie
přihlášky

Vyplněnou přihlášku zasílejte emailem na adresu ředitele turnaje biolci@volny.cz, v kopii na zástupce pavel.simacek@chessjournal.cz do 25. 5. 2012.

V přihlášce je třeba uvést název družstva, jméno a adresu vedoucího, objednávku ubytování a stravy. Po potvrzení přijetí přihlášky a typu ubytování je třeba neprodleně uhradit poplatek za pobyt a vklad do turnaje na účet 196333615/0300 (var. symbol = 35 ZZ YYY, kde ZZ je číslo kraje a YYY číslo oddílu). Po této úhradě se Vaše přihláška stává platnou.

Spolu s přihláškou zašlete prosím předběžnou soupisku družstva. Družstva přihlášená po termínu se vystavují riziku nezajištění ubytování a stravy.

Storno poplatky: do 7. 6. 100 Kč za osobu, do 12. 6. 200 Kč za osobu, později 75% za osobu.